Termeni si conditii

Condiții generale pentru utilizarea paginii transilvan.ro


INDUSTRY TRANSILVAN și-a deschis site-ul www.transilvan.ro pentru a-și informa personal toți clienții, partenerii de afaceri și mass media. Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiționată de respectarea condițiilor generale de acces și utilizare detaliate mai jos (Condiții generale) precum și de respectarea ansamblului de legi aplicabile. Atunci când accesați site-ul și când âl parcugeți și utilizați, dumneavoastră acceptați implicit și necondiționat Condițiile Generale, care prevalează asupra oricărei alte înțelegeri pe care ați putea s-o aveți cu INDUSTRY TRANSILVAN SRL.

Denumire: Industry Transilvan SRL
CUI: RO529690
Număr Registrul Comerțului: J19/615/1991
Adresa: Str. Tătarului 156-158. 
Gheorgheni, Harghita, România
535500

 


1. Drepturi de proprietate intelectuală
Drepturi de autor și/sau Drepturi asupra Desenelor și Modelelor Industriale


INDUSTRY TRANSILVAN SRL se consideră a fi autorul paginii transilvan.ro. Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, secvențele animate sonore sau nu, precum și toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea companiei INDUSTRY TRANSILVAN SRL. Modelele și lucrările prezentate în acest site sunt protejate în conformitate cu dispozițiile legale referitoare la dreptul de autor și drepturile conexe, precum și la protecția desenelor și modelelor industriale.

Reproducerile, pe hârtie sau digitale, ale site-ului sus menționat și ale lucrărilor și modelelor de care sunt reproduse acolo sunt autorizate cu condiția ca acestea să fie destinate unei folosințe strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare și/sau comerciale și/sau de informare, astfel încât să se conformeze dispozițiilor legislative privitoare la proprietatea intelectuală.

Cu excepția dispozițiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare parțială sau integrală a site-ului, indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, a diverselor lucrări și modele care îl compun, fără a se fi obșinut în prealabil autorizația de la INDUSTRY TRANSILVAN SRL , este strict interzisă și constituie infracțiunea de contrafacere, care se pedepsește conform legislației în vigoare.


Drepturi de marcă

Numele INDUSTRY TRANSILVAN SRL, brandul Transilvan, precum și produsele și serviciile care-i sunt asociate, sunt mărci înregistrate de către INDUSTRY TRANSILVAN SRL. Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestor mărci fără a fi obținut în prealabil autorizație de la INDUSTRY TRANSILVAN SRL sau de la titularii respectivi constituie infracțiunea de contrafacere care se pedepsește conform legilor în vigoare.

 


2. Informații despre produse și servicii

Aceste pagini constituie o prezentare generală a gamei de produse și servicii INDUSTRY TRANSILVAN SRL. Compania își rezervă dreptul de a modifica informațiile ce figurează în prezentul site pe internet, mai ales pe cele referitoare la caracteristicile tehnice și la prețuri, în orice moment, fără preaviz, ținând cont de trăsătura interactivă a site-ului, fără ca modificările să presupună responsabilitatea INDUSTRY TRANSILVAN SRL. 

Produsele afișate pe pagina transilvan.ro conțin TVA.3. Servicii noi

Caracteristicile noilor servicii prezentate pe site-ul INDUSTRY TRANSILVAN SRL sunt cele existente la momentul redactării sau actualizării diferitelor pagini ale site-ului.
Prețurile prezentate sunt cele din tariful INDUSTRY TRANSILVAN SRL în vigoare.


Hyperlink-uri

Plasarea unui hyperlink spre site-ul transilvan.ro necesită o autorizație prealabilă în scris de la INDUSTRY TRANSILVAN SRL . Dacă doriți să plasați un hyperlink spre site-ul nostru, trebuie prin urmare să contactați responsabilul site-ului INDUSTRY TRANSILVAN SRL. Compania nu poate fi, în nici un caz, făcută responsabilă pentru punerea la dispoziție a unor site-uri care fac obiectul unui hyperlink plecând de la site-ul transilvan.ro și nu este responsabil, în nici un fel, privind conținutul, produsele, serviciile, etc. disponibile pe aceste site-uri sau plecând de la aceste site-uri.4. Limitarea responsabilității

Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu. În nici un caz, INDUSTRY TRANSILVAN SRL, filialele sale și nici membrii rețelei sale, fiecare în parte sau împreună, nu vor putea fi făcuți responsabili pentru daune directe sau indirecte și în special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultând din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Conținutul site-ului este prezentat fără nici o garanție, de nici o natură.

Informațiile asupra serviciilor, caracteristicilor și prețurilor acestora corespund unei definiții la momentul redactării lor sau al actualizării diverselor pagini ale site-ului; ele sunt oferite numai cu titlu informativ și deci nu sunt și nu trebuie să fie considerate ca o ofertă contractuală a produselor și serviciilor oferite de INDUSTRY TRANSILVAN SRL, de filialele sale sau de membrii rețelei sale. Erori sau omisiuni pot interveni.


5.1. Drept aplicabil

Prezentele Condiții Generale se supun dreptului intern român. Limba Condițiilor Generale este limba română. În caz de litigiu, numai instanțele românești vor fi considerate competente.5.2. Actualizarea condițiilor generale

INDUSTRY TRANSILVAN SRL Își rezervă dreptul de a modifica și actualiza în orice moment accesul la site precum și Condițiile Generale. Aceste modificări și actualizări se impun utilizatorului care trebuie prin urmare să se raporteze în mod regulat la această rubrică pentru a verifica Condițiile Generale în vigoare.

In conformitate cu Noul Regulament al Uniunii Europene cu privire la Protectia Datelor Personale (GDPR), te rugam sa ne dai acordul pentru utilizarea fisierelor de tip cookie in urmatoarele scopuri: functionarea corecta a platformei Industry Transilvan, masurarea utilizarii platformei Industry Transilvan, functionalitati avansate precum produse recomandate si alte tipuri de functionalitati care sa ne permita sa iti aratam cele mai potrivite oferte prin diferite canale de marketing.


6. Politica de confidențialitate

Depunem toate eforturile pentru a te asigura ca iti protejam si respectam confidențialitatea datelor tale cu caracter personal prin implementarea masurilor necesare prevazute de normele și reglementările în vigoare privind protecția datelor, inclusiv Regulamentul general (UE) 2016/679 privind protecția datelor (“ RGPD”).
Aceast capitol are rolul de a vă informa asupra datelor cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. sau pe care dvs. ni le comunicați prin intermediul prezentului site web, precum și a modului în care vom prelucra aceste date.
6.1. Potrivit normelor și reglementărilor în vigoare privind protecția datelor (“ RGPD”) - datele cu caracter personal sunt definite ca orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila. In principiu reprezinta date personale, pe care si Compania TRANSILVAN le are in vedere: numele si prenumele persoanei fizice, domiciliul, adresa de email, CNP, numar de telefon, coduri client/atribut al contului inregistrat, codul de identificare de tip AWB pentru livrarea produsului comandat etc.
6.1.1. Datele tale personale pe care le colectează și prelucrează compania INDUSTRY TRANSILVAN sunt: numele și prenumele persoanei, domiciliu (adresa poștală pentru livrare), adresa de email, CNP-ul, numar de telefon, coduri de identificare client/identificator online, date de facturare (in cazul finalizării unei comenzi), voce, informații bancare (în cazul efectuării unui retur/ramburs de plată), cont social media.
Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, asa cum sunt definite in Regulamentul General privind Protectia Datelor (prescurtat RGPD) în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 18 ani.
6.1.2. Așadar, potrivit “ RGPD” sunt operatori de date cu caracter personal („Operatorii”) – (i) Compania INDUSTRY TRANSILVAN SRL avand obligația conform normelor nationale și a Regulamentului UE 679/2016 (RGPD) de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele tale cu caracter personal. Aceste date au fost colectate/procesate/etc. în relația comercială desfășurată în trecut și/sau în curs de desfășurare si pentru care ti-ai exprimat în mod valabil consimțământul potrivit legislației în vigoare la momentul preluării și colectării datelor personale!
6.1.3. Compania aduce la cunostinta ca enumerarea din cadrul art. 6.1 si urmatoarele este pur exemplificativa si ca in raport de serviciul angajat de client, subscrisa colecteaza numai acele date personale minime necesare indeplinirii scopurilor/activitatilor realizate de INDUSTRY TRANSILVAN.
6.2. În procesul de operare a prezentului site web, Compania INDUSTRY TRANSILVAN colectează anumite informații (“date cu caracter personal”) referitoare la persoane fizice identificate sau care pot identifica persoane fizice, date furnizate de utilizatorii prezentului site web, prin exprimarea voluntara a consimtamantului, în mod direct (ex. nume, prenume, adresă poștală, adresă de e-mail, număr de telefon) sau indirect (ex. adresă IP, utilizarea UUIDS (unique identifiers provided by social logins).
6.3 Scopurile prelucarii datelor cu caracter personal furnizate de catre un “Membru” sau un “Client Transilvan”, avute in vedere si urmarite de catre compania INDUSTRY TRANSILVAN sunt următoarele:

 • procesarea comenzilor si retururilor;
 • pastrarea relatiei cu partenerii contractuali in scopuri contabile;
 • optimizarea activitatii de marketing;
 • solutionarea cererilor privind indeplinirea unei comenzi
 • comunicari de marketing;
 • administrarea contului in cadrul platformei TRANSILVAN;
 • scopuri statistice.


6.4. Compania TRANSILVAN colecteaza, prelucreaza si administreaza datele tale personale in conformitate cu normele si reglementarile “ RGPD” pentru urmatoarele perioade de timp: (i) in conformitate cu prevederile codului civil privind instituția juridică a prescripției precum si a conditiilor contractuale asumate prin acceptarea termeni&conditii, datele personale colectate sunt arhivate/păstrate de Companie pe o perioadă de 3 ani de la incetarea contractului (pentru situatia livrarilor si neintervenirii solicitarilor de retur); (ii) datele personale colectate sunt arhivate/păstrate de Companie pe o perioadă de 3 ani si/sau Client si-a exprimat de la data intervenirii ultimului retur aferent contului.
De asemenea este bine sa stii ca putem prelucra date cu caracter personal pentru a vă informa în legătură cu produse și servicii, oferte promoționale sau pentru abonarea la newsletter. Ca regulă generală, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate în scopuri directe de marketing numai cu consimțământul dvs. și prin utilizarea canalelor de comunicare (email, sms etc.) pe care le-ați indicat în momentul oferirii consimțământului. In aceste conditii este important sa cunosti ca vom utiliza consimtamantul ca tau exprimat in scop de marketing pana la retragerea acestuia, existand posibilitatea de retragere a acestui tip de consimtamant oricand.
Clientul TRANSILVAN prin transmiterea datelor cu caracter personal, declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să facă parte, să fie arhivate în baza de date a proprietarului, exprimându-și astfel un acord expres și neechivoc ca datele sale personale să fie stocate, utilizate și prelucrate conform scopurilor precizate la punctul 6.3.
6.5. Compania TRANSILVAN te informeaza ca prelucrarea reprezinta: orice operatiune/set de operatiuni asupra acestor date (cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate), respectiv colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, diseminarea, punerea la dispozitie, alinierea, combinarea, restrictionarea, stergerea, distrugerea etc. (aceste operatiuni sunt indicate cu titlu exemplificativ in Regulament, notiunea de prelucrarea reprezentand orice fel de operatiune in legatura cu datele personale).
6.6. La nivel teritorial dispozitiile regulamentului se aplica prelucrarilor efectuate de un operator sau imputernicit cu sediul in U.E., prelucrarilor de date personale ale unor persoane aflate in UE, efectuate de un operator sau imputernicit care nu e stabilit in UE, daca: se ofera bunuri sau servicii catre persoane aflate in UE sau se monitorizeaza comportamentul persoanelor din UE.
Compania INDUSTRY TRANSILVAN este operator de date cu caracter personal potrivit normelor si reglemantarilor in vigoare, inclusiv RGPD.
6.7 Compania va aduce la cunostinta ca in raport de activitatea/serviciu ales de client, respectiv a scopului colectarii datelor cu caracter personal, TRANSILVAN poate transmite datele dvs companiilor din grup, tertilor sau autoritatilor pentru indeplinirea scopurilor pe baza temeiurilor activitatilor de procesare. Potrivit Regulamentului “RGPD” te informam ca putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ce te privesc următoarelor categorii de destinatari:

 • societatilor din grup pentru gestiunea comenzilor;
 • partenerilor comerciali pentru furnizarea produselor/serviciilor comandate
 • furnizorilor de servicii de curierat;
 • furnizorilor de servicii de plată/bancare
 • furnizorilor de servicii de contabilitate, pentru tinerea evidentei contabile prin imputernicit extern;
 • altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre;
 • autoritatilor publice

Va asiguram ca von depune toate diligentele ca imputernicitul si/sau terta parte contractanta ofera garantii suficiente pentru a pune in aplicare masuri tehnice si organizatorice adecvate, astfel incat procedurile sa indeplineasca cerintele normelor si reglementarilor legale, inclusive RGDP si sa asigure protectia drepturilor persoanei vizate (persoana fizica client/membru TRANSILVAN).
6.8. Temeiul pentru care prelucrăm aceste date personale și administrăm aceste date colectate poate fi in raport de scopul prelucarii datelor consimțământul tau, acordat cu prilejul creării contului online și al validării acestuia, prin solicitarea de a fi devenit client/membru în comunitatea TRANSILVAN. Totodata, temeiul este și unul legal și/sau contractual, având la bază contractul/raportul comercial ce a luat naștere între tine, client și compania/companiile TRANSILVAN, prin plasarea comenzii și efectuarea plăților produselor comandate, prin efectuarea de retururi ale produselor neconforme și/sau refuzate etc., dar și un temei legitim necesar și indispensabil desfășurării activităților comerciale și economice ale companiei TRANSILVAN prevăzut asemenea de Regulament. Vom prelucra datele tale personale pentru a imbunatati si a lua măsuri de protectie, ori de cate ori se impune, pentru protectia privind utilizarea site-ului web și a utilizatorilor platformei TRANSILVAN față de atacuri cibernetice, masuri de prevenire și detectare a tentativelor de frauda, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente, masuri de gestionare a diverselor altor riscuri.
6.9 De asemenea tinem sa fii informat in mod complet si intelegem ati prezenta Principiile stabilite de Regulamentul UE 679/2016 si Drepturile Utilizatorului privind datele cu caracter personal.
6.10 Regulamentul european in domeniul protectiei datelor cu caracter personal reglementeaza un numar de 6 principii a fi respectate de operator (compania TRANSILVAN) atunci cand proceseaza date personale:

 • a) principiul legalitatii, echitatii (corectitudine) si transparentei. Conform acestui principiu, compania trebuie sa se asigure (1) ca prelucrarea de date trebuie sa fie realizata doar respectand dispozitiile legale, orice alta procesare va fi considerata a fi ilicita, (2) ca prelucrează datele doar în modalitățile pe care persoana în cauză le-ar aștepta în mod rezonabil si (3) ca procesarea trebuie sa fie transparenta, adica operatorul sa transmita subiectilor clar si deschis cum intentioneaza sa foloseasca datele personale;
 • b) principiul limitarii scopului pentru care sunt colectate datele. Compania noastra respecta acest principiu obligandu-se sa colecteze/proceseze datele personale doar pentru scopul determinat si transmis persoanei;
 • c) principiul reducerii la minim a datelor prelucrate. Compania noastra respecta acest principiu colectand/procesand numai acele date minim necesare pentru realizarea operatiunilor, adoptand norme prin care sa se asigure ca nu va colecta date inutile in raport de operatiunea comerciala.
 • d) principiul exactitatii, date actuale. Compania noastra va colecta/procesa de la clientii sai doar date exacte si actuale.
 • e) principiul pastrarii datelor pe o perioada necesara indeplinirii scopurilor pentru care sunt prelucrate. Compania noastra respecta principiul reglementat de regulamentul european arhivand/pastrand datele dvs doar pentru perioada de timp necesara indeplinirii scopurilor.
 • f) principiul integritatii si confidentialitatii. Compania noastra a implementat toate masurile de securitate si a dispus la nivelul propriilor departamente norme care au menirea de a asigura securitatea impotriva procesarilor neautorizate si ilicite si impotriva pierderilor de date accidentale, distrugerilor sau deteriorarilor.

6.11 Regulamentul european a statuat ca persoanele fizice (clientii/membri TRANSILVAN) beneficiaza de 8 (opt) drepturi astfel:

 • a) dreptul la informare (art 13, art. 14). A se avea in vedere ca in partea introductiva a documentului „termeni si conditii” precum si prin prezentul capitol sunt prezentate informatii despre: identitatea si datele de contact ale operatorului si reprezentantului acestuia; datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor; scopul prelucrarii si temeiul legal; destinatarii sau categoriile de destinatari; informatiile despre transferul de date catre o tara terta; garantiile adecvate; perioada de stocare; drepturile sale; dreptul de a formula plangere; eventualele consecinte a furnizarii datelor; existenta unui proces decizional automatizat.
 • b) dreptul la acces (art 15). Dreptul la acces al persoanelor este respectat de Companie si priveste urmatoarele: confirmarea cu privire la prelucrarea de date; accesul la datele prelucrate; furnizarea unei copii a datelor cu caracter personal, care fac obiectul prelucrarii; obtinerea de informatii suplimentare (contra unei taxe rezonabile); accesul de la distanta printr-un sistem care permite vizualizarea datelor de catre persoana vizata; verificarea identitatii persoanei care solicita informatii.
 • c) dreptul la rectificare (art 16, art. 19). Dreptul la acces al persoanelor este respectat de Companie si priveste: rectificarea de date indexate; completarea datelor;
 • d) dreptul de stergere (ar. 17, art. 19). Compania respecta dreptul de stergere exercitat de persoanele fizice numai in conditiile in care acest drept este exercitat intr-o manierea motivata/fundamentata:
 • 1. motive: datele nu mai sunt necesare; retragerea consimtamantului; opozitie; prelucrare ilegala; respectarea prevederilor Legii 677/2001. De asemenea, prin crearea Contului fiecare Membru sau Client si-a dat acordul ca INDUSTRY TRANSILVAN sa transmita datele sale cu caracter personal catre partenerii contractualiunei obligatii legale impuse de dreptul Uniunii Europene sau de cel intern; oferirea de servicii unui copil, daca nu sunt indeplinite conditiile legale;
 • 2. dreptul nu se poate exercita si implicit respecta daca prelucrarea este necesara pentru: dreptul la libera exprimare si informare; respectarea unei obligatii legale; executarea unei sarcini in interes public; in domeniul sanatatii; arhivare; cercetare stiintifica sau istorica; scopuri statistice; constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.
 • e) dreptul la restrictionare (art. 18, art. 19). Regulamentul confera acest drept persoanelor putand fi exercitat, astfel:
 • 1. cazuri: contestare exactitate date; prelucrare ilegala; datele nu mai sunt necesare;
 • 2. operatorul poate doar stoca datele;
 • 3. orice prelucrare cu privire la date restrictionate necesita consimtamantul persoanei vizate;
 • 4. operatorul comunica tuturor destinatarilor rectificarea, stergerea sau restrictionarea datelor.
 • f) dreptul la portabilitate (art. 20). Conform dispozitiilor regulamentului Compania respecta dreptul persoanelor de a solicita portarea datelor proprii, intr-un format simplu, usor de citit si de a le transmite altui operator ales de persoana care isi exercita dreptul.
 • g) dreptul la opozitie (de a inceta activitatea de procesare – art. 21), poate fi exercitat, doar pentru urmatoarele scopuri: marketing direct; cercetare, stiintifice, istorice, statistice; indeplinirea unei sarcini in interes public, exercitarea autoritati publice; interesele legitime ale operatorului sau ale unei parti terte.
 • h) dreptul de a nu fi evaluat prin profilare automata (art 22), presupune:
 • 1. caracterul ilicit al crearii de profiluri indiferent de scop: evaluarea capacitatii si calitatii muncii salariatilor; acordarea de scoring – credite;

2. exceptie: existenta consimtamantului persoanei.

 
7. Politica de vânzare online
 
Accesul in vederea efectuarii unei Comenzii ii este permis oricarui Utilizator/Cumparator.
 
Pentru motive justificate Industry Transilvan SRL isi rezerva dreptul de a restrictiona accesul Utilizatorului/Cumparatorului in vederea efectuarii unei Comenzi si/sau la unele din modalitatile de plata acceptate, in cazul in care considera ca in baza conduitei sau a activitatii Utilizatorului/Cumparatorului pe Site, actiunile acestuia ar putea prejudicia in vreun fel. In oricare dintre aceste cazuri, Utilizatorul/Cumparatorul se poate adresa Departamentului de Relatii cu Clientii al Industry Transilvan SRL, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea masurilor susmentionate.
 
Comunicarea cu Vanzatorul se poate realiza prin interactiunea directa cu acesta sau prin adresele mentionate la sectiunea “contact” din site. Vanzatorul are libertatea de a gestiona informatiile primite fara a fi nevoit sa aduca justificari pentru aceasta.
 
In cazul unui volum de trafic neobisnuit de mare provenit din partea unei retele de internet, Industry Transilvan SRL isi rezerva dreptul de a cere Utilizatorilor/Cumparatorilor introducerea manuala a codurilor de validare de tip captcha, in vedere protejarii informatiei din cadrul Site-ului.
 
Industry Transilvan SRL poate publica pe Site informatii despre Bunuri sau promotii practicate de catre acesta, intr-o anumita perioada de timp si in limita stocului disponibil.
 
Toate tarifele aferente Bunurilor prezentate pe Site sunt exprimate in lei (RON) si includ TVA.
 
In cazul platilor online Vanzatorul nu este/nu poate fi facut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumparator, incluzand dar nelimitandu-se la comisioane de conversie valutara aplicate de catre banca emitenta a cardului acestuia, in cazul in care moneda de emitere a acestuia difera de RON. Responsabilitatea pentru aceasta actiune o poarta numai Cumparatorul.
 
Toate informatiile folosite pentru descrierea Bunurilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentari multimedia / etc.) nu reprezinta o obligatie contractuala din partea Vanzatorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.8. Transport Gratuit și Retur Oferit

Compania noastră oferă transport gratuit pentru toate comenzile. De asemenea, produsele beneficiază de retur gratuit în cazul în care există motive bine întemeiate, cum ar fi garanția produsului sau deteriorări în timpul livrării.


Termeni și Condiții de Returnare

Pentru returnarea produselor, aveți la dispoziție un termen de 30 de zile. Este necesar ca produsul să ajungă înapoi la sediul companiei în stare bună pentru a primi contravaloarea totală a acestuia. Clientul este responsabil de împachetarea corespunzătoare a produsului pentru a asigura o livrare în condiții optime la retur.

Comanda Nepreluată și Returnarea Produselor Fără Motive Justificate

În cazul în care comanda nu este preluată și este redirecționată către sediul firmei, sau după preluarea comenzii nu există motive justificate pentru returnarea ulterioară a produselor, ne rezervăm dreptul de a solicita restituirea costului de transport. Această măsură este necesară pentru a acoperi cheltuielile suportate de companie în procesul de livrare și returnare a produselor.

Vă rugăm să consultați aceste condiții și să vă asigurați că respectați reglementările noastre pentru a evita eventualele neplăceri. Pentru întrebări sau clarificări suplimentare, nu ezitați să ne contactați. Suntem aici pentru a vă oferi suportul necesar și pentru a asigura o experiență de cumpărare plăcută.

 

9. Predarea rapidă a coletelelor

Pentru produsele care sunt marcate cu propoziția: "Comandați acest produs până la ora 13:00 și coletul dumneavoastră va fi predat curierului azi.", garantăm predarea rapidă în aceeași zi. Aceasta înseamnă că, dacă plasați comanda până la ora 13:00, produsul dumneavoastră va fi preluat de către firma de curierat în aceeași zi, asigurând astfel livrarea cât mai rapidă posibil la destinație.

Condiții pentru predarea rapidă a coletelelor

 1. Produsele marcate: Doar produsele marcate cu mesajul menționat mai sus sunt eligibile pentru predarea rapidă în aceeași zi.
 2. Ora limită: Comanda trebuie plasată până la ora 13:00 pentru ca produsul să fie predat curierului în aceeași zi. 

Livrarea Combinată: În cazul în care comandați un produs marcat cu eticheta "predare azi" împreună cu un alt produs care nu beneficiază de acest serviciu, în acest caz: ambele produse vor fi livrate împreună, conform termenilor de livrare standard (2-3 zile lucrătoare). 

Dorim să vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru a vă oferi o experiență de cumpărare rapidă și eficientă. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri, nu ezitați să ne contactați pentru asistență. Vă mulțumim că ați ales serviciile noastre și ne angajăm să vă oferim cele mai bune soluții pentru livrarea produselor dorite. 

 

10. Modalități de Plată

1.⁠ ⁠Plata la Livrare
Contravaloarea produsului se poate achita la livrare, fie în numerar, fie prin POS (dacă firma de curierat oferă această opțiune) pentru plata cu cardul. În cazul în care clientul refuză plata la livrare, curierul nu va putea preda coletul.

2.⁠ ⁠Plata prin Ordin de Plată (OP)
Ordinul de plată este o modalitate de plată ce permite transferul de bani din contul dumneavoastră către un beneficiar. Aceasta poate fi efectuată atât către persoane fizice, cât și juridice. Plata se efectuează în avans, înainte de livrarea produsului. Detaliile necesare pentru efectuarea plății prin OP vor fi furnizate la plasarea comenzii.

3.⁠ ⁠Plata cu Cardul Online
Plata online cu card bancar se efectuează prin intermediul EuPlatesc (Visa/Visa Electron/MasterCard/Maestro). Dacă alegeți această metodă de plată, veți fi redirecționat către o pagină securizată a procesatorului de plăți EuPlatesc pentru a completa formularul necesar.

Securitate 3-D Secure: Aceasta asigură că nicio informație legată de cardul dumneavoastră nu este transferată sau stocată pe serverele magazinului sau pe serverele procesatorului de plăți. Datele sunt introduse direct în sistemele Visa și MasterCard.

Comision: Nu se percepe niciun comision suplimentar pentru tranzacțiile efectuate online cu cardul.

Monedă: Tranzacțiile se efectuează în lei, la cursul de schimb al băncii dvs., indiferent de valuta pe care o aveți în cont.

Confidențialitate: Noi nu solicităm și nu stocăm niciun fel de detalii referitoare la cardul dumneavoastră. Procesarea datelor de card se face prin serverele euplatesc.ro.

Vă rugăm să consultați aceste modalități de plată și să alegeți opțiunea care vi se potrivește cel mai bine. Pentru orice întrebări sau clarificări suplimentare, nu ezitați să ne contactați. Suntem aici pentru a vă asigura o experiență de cumpărare sigură și convenabilă.

 

11. Plafoanele de încasări și plăți numerar 2024

Vă informăm că începând cu anul 2024 se aplică noi plafoane cash pentru firme și persoane fizice, conform legislației în vigoare.

Persoana juridică - Persoana juridică
Încasările efectuate de persoane juridice de la alte persoane juridice sunt limitate la un plafon zilnic de 5.000 lei per persoană.

Persoana juridică - Persoana fizică
Operațiunile de încasări și plăți în numerar între persoane juridice și persoane fizice, care reprezintă contravaloarea unor livrări sau achiziții de bunuri, prestări de servicii, dividende sau alte drepturi, sunt permise cu un plafon zilnic de 10.000 lei per persoană.

Legea nr. 70/2015, privind întărirea disciplinei financiare pentru operațiunile de încasări și plăți în numerar, a fost modificată prin Legea nr. 296/2023 și ulterior prin Ordonanța de Urgență nr. 98/2023. De asemenea, la data de 15 decembrie 2023, a intervenit o nouă modificare prin Ordonanța de Urgență nr. 115/2023.

Conform acestor reglementări, pentru tranzacțiile care depășesc valoarea de 5.000 RON (în cazul persoanelor juridice) și 10.000 RON (în cazul persoanelor fizice), este obligatorie utilizarea modalităților de plata OP (ordin de plata, transfer bancar) sau plata cu cardul bancar.